Ana Sayfa / Ekibimiz

EKİBİMİZ

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ESİN ERGİN

Klinik Psikolog Esin Ergin Bahar Esin Ergin, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans, sonrasında ise Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarını tamamladı. Uzmanlığını kişilerarası problem çözme davranışı, bağlanma ve psikolojik rahatsızlık ilişkileri üstüne yaptı. Yüksek lisans eğitimi sırasında çeşitli travma müdahale eğitimleri aldı. Daha sonra 500 saatlik Satir Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi’ni tamamladı. 2010 yılından bu yana Geştalt Terapi Derneği’nin 960 saatlik kuramsal ve uygulamalı Geştalt Terapi Eğitimi'ne devam ediyor.

Uzmanlık eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi Onkoloji ve Psikiyatri bölümlerinde stajyer olarak görev yaptı. Uzmanlığı sonrası Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve çeşitli araştırma projeleri kapsamında akademik çalışmalarda bulundu. 2010-2012 yılları arasında Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak üniversite öğrencilerine psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti verdi. Bahar Esin Ergin'in ulusal ve uluslararası akademik konferanslarda çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

Bahar Esin Ergin Korto Psikoloji’de yetişkinler ve çiftlerle çalışmalar yapıyor. Çift danışmanlığı kapsamında, ilişki sorunları, iletişim sorunları, kıskançlık, aldatma, boşanma süreci gibi konularda çalışıyor. Bireysel danışmanlık kapsamında ise, yetişkinlerle sosyal kaygı, panik atak, fobiler, obsesyonlar, stres, depresyon, yalnızlık, travma yaşantıları, öfke kontrolü, özgüven sorunları, kişiler arası ilişki sorunları, iletişim sorunları, ailevi sorunlar, uyum sorunları, beslenme sorunları, kimlik sorunları, kronik hastalıklar, kayıp ve yas gibi konularda psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri sunuyor.

UZMAN DANIŞMAN PSİKOLOG AYSEL KOÇANOĞLU

Uzman Danışman Psikolog Aysel Koçanoğlu Uzman Aysel Koçanoğlu, 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans, 2005 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'ndan yüksek lisans derecelerini aldı. Uzmanlığını ölüm kaygısı ve korkusu üstüne tamamladı. 2003-2005 yılları arasında ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı, araştırma projelerinde görev aldı. 2006-2008 yılları arasında ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mediko-Sosyal Sağlık Merkezinde psikolog olarak çalıştı. Burada çok sayıda danışana bireysel psikolojik destek hizmeti sağladı.

Yeditepe Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans öğrencilerine dersler verdi. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nde uzman psikolog olarak çalışan Aysel Koçanoğlu, aynı zamanda Korto Psikoloji’de uzman psikolog ve danışman olarak birey ve ailelerle çalışıyor.

Aysel Koçanoğlu, formal eğitimleri dışında; Young Şema Terapisi Eğitimi, Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Kuram ve Uygulama Eğitimi, Aile Danışmanlığı uzmanlık eğitimlerini aldı. Ayrıca halen vaka inceleme ve grup süpervizyon eğitimlerine devam ediyor.

Çalışmalarında bilişsel-davranışçı terapi ve integratif aile terapisi yaklaşımlarından yararlanan Aysel Koçanoğlu’nun psikolojik destek konusunda başlıca uzmanlık alanları; erken ve geç yetişkinlikte yakın ilişkiler, kaygı ve korkular (özellikle ölüm kaygısı, sosyal kaygı), depresyon ve stres.

Aysel Koçanoğlu, psikolojik danışma hizmetleri dışında çok sayıda kişisel gelişim ve eğitim hizmetleri düzenliyor, popüler psikoloji yazıları yazıyor.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AMBER DALMAZ URFALI

Klinik Psikolog Amber Dalmaz Urfalı Amber Dalmaz Urfalı, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü İhsan Doğramacı Ödülü'nü alarak birincilikle bitirdi. Daha sonra aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Lisans derecesini aldı. Uzmanlığını, kronik hastalığı olan çocukların ve ailelerinin yaşadıkları stres düzeyleri üstüne tamamladı. Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde ve sonrasında Bilted Psikiaytri Merkezi’nde çocuk, ergenler ve aileleriyle çalıştı. Bunun yanı sıra Rota Çocuklar Anaokulu’nda çocukların gelişim takiplerinde bulundu ve ailelere danışmanlık hizmeti verdi. Sonrasında Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde üniversite öğrencileri ile çalıştı. Bu süreçte, öğrencilere psikolojik danışma hizmetine ek olarak, çalışma ve psikoeğitim grupları hazırlayıp yürüttü.

Türk Psikologlar Derneği kapsamında verilen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Müdahale, Çocuk Değerlendirme Testleri, WISC-R eğitimlerinin yanı sıra Projektif Testler Derneği tarafından verilen Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi eğitimlerini aldı.

Amber Dalmaz Urfalı, formal eğitimleri dışında, Geştalt Terapi Derneği Eğitimi kapsamında Doç.Dr.Ceylan Daş’ın verdiği dört senelik Geştalt Terapi Eğitiminin dördüncü senesi içerisindedir. Eğitim sürecinde yer alan yaşantı gruplarına katılmıştır ve halen uygulamalı ve kuramsal alanda eğitim modüllerine devam etmektedir.

Çocuk ve gençlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite, ailevi sorunlar, ebeveyn boşanması, kaygı, korku, depresyon, özgüven sorunu, iletişim sorunları, davranış sorunları, tik bozukluğu, uyum sorunu, alt ıslatma, kronik hastalıkla baş etme, okula hazırlık ve okul sorunlarına yönelik çalışmalarına devam eden Amber Dalmaz Urfalı, Korto Psikoloji bünyesinde çocuklara, ergenlere ve ailelerine psikolojik danışma ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, çocuk ve ergenlere yönelik çeşitli psikolojik değerlendirme testleri uygulamaktadır.

UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN YILMAZ ERDAL

Yılmaz Erdal Yılmaz Erdal, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitenin Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.

2003-2004 eğitim yılında İngiltere'de Camphill Community Coleg Elidyr Özel Eğitim Merkezi'nde çalıştı. Daha sonra çeşitli özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından kurulan Merak Eden Çocuk İlkokulu ve Anaokulu'nda Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır.

Yılmaz Erdal, Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği'nin 250 saatlik “Bilişsel Terapi” eğitimini tamamladı. Daha sonra, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde 400 saatlik “Psikodrama” eğitimi aldı. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde “Stratejik Aile Terapisi” eğitimini tamamlayan Erdal, farklı terapi yaklaşımlarıyla ilgili pek çok kısa süreli eğitime katıldı. Çağdaş Drama Derneği'nin 5 aşamalı liderlik programını tamamladıktan sonra, Yaratıcı Drama Lideri olarak görev yaptı. Erdal aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2009 yılında başladığı Geştalt Terapi Derneği’nin 4 yıllık “Geştalt Terapi” eğitiminin teorik kısmını tamamlayan Yılmaz Erdal, halen tez yazım aşamasına devam etmektedir.

Halen eğitim uzmanı ve psikoterapist olarak görev yapan Yılmaz Erdal, Korto Psikoloji'de yetişkinlere ve ergenlere psikoterapi hizmeti sunmaktadır.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG JALE DEMİR

Klinik Psikolog Jale Demir Jale Demir, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Eğitimi süresince çeşitli hastane ve kliniklerde staj yaptı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilişsel-Davranışçı Terapi alanında uzmanlaştı. 2009 yılından bu yana Geştalt Terapi Yaklaşımı ile profesyonel olarak ilgileniyor. Bu yaklaşımın 600 saatlik kuramsal eğitim aşamasını tamamladı, halen uygulamalı eğitimine devam ediyor.

Bugüne kadar hastane ve tıp merkezlerinde çalışan Jale Demir halen Işık Üniversitesi’nin psikolojik danışmanlık merkezinde Klinik Psikolog olarak çalışıyor. Özel sektörde yaşanan bazı krize müdahale ve psikososyal destek çalışmalarında yer aldı, çeşitli seminer, kongre ve eğitimlere katılımcı ve eğitimci olarak katıldı. Demir, Türk Psikologlar Derneği ve Geştalt Terapi Derneği üyesidir.

Jale Demir Korto Psikoloji’de, yetişkin ve ergenlerle çalışıyor. Bireysel danışmanlık kapsamında, kişiler arası ilişki sorunları, korkular, kaygılar, takıntılar, stres, depresyon, öfke sorunları, yalnızlık, hayattan zevk alamama, kendine güven ve kendini ifade etme konusunda yaşanan sıkıntılar, romantik ilişkilerde yaşanan zorluklar gibi insana, hayata ve ilişkilere dair yaşanabilecek farklı sorun alanlarında psikolojik danışma ve psikoterapi hizmeti sunuyor. Ayrıca ergenlerin akademik alanda ve aile, arkadaş ve romantik ilişkilerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili psikolojik danışma ve psikoterapi hizmeti sunuyor.Uzmanlarımızdan randevu almak için lütfen bizi arayın (0216) 385 71 80, e-posta gönderin veya aşağıdaki form vasıtasıyla bize ulaşın.

* ile işaretli alanlar doldurulmalıdır.
Mesajınız
* 10 + 15 kaç eder?  

TWITTER

KORTO BÜLTEN'E KAYDOLUN !

FACEBOOK

EKİBİMİZ

Klinik Psikolog
Esin Ergin

Eğitimini Koç ve Hacettepe Üniv.'lerinde tamamladı.

Uzman Danışman Psikolog
Aysel Koçanoğlu

Eğitimini ODTÜ'de tamamladı.

Klinik Psikolog
Amber Dalmaz

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı.

Uzman Psikolojik Danışman
Yılmaz Erdal

Eğitimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladı.

Klinik Psikolog
Jale Demir

Eğitimini Ankara ve Okan Üniv.'lerinde tamamladı.

Korto Psikoloji; alanlarında uzman, tecrübeli bir kadro ile yaşam kalitenizi arttırmak ve ruh sağlığınızı korumak için profesyonel olarak psikolojik destek ve gelişim hizmetleri sunmaktadır.
02163857180
Kazım Özalp Sokak No:30 İstanbul, İstanbul 34720 TR
map